Świetlica

INFORMACJE

Kierownik Świetlicymgr D. Skorupska

Świetlica w budynku A przy ul. Szkolnej 2:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00

Świetlica w budynku B przy ul. Polnej 6c:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

W związku ze stanem epidemii w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci dojeżdżające oraz miejscowe, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują. Obowiązkowo rodzice składają razem z kartą przyjęcia do świetlicy zaświadczenia o zatrudnieniu (nie składają rodzice dzieci dojeżdżających)

Wpłat za posiłki można dokonywać tylko do kierownika świetlicy w budynku B przy ul. Polnej 6c oraz do kierownika i  intendenta w budynku A przy ul. Szkolnej 2.

 

Intendent przyjmuje wpłaty w budynku A codziennie w godz. 7.00- 14.00.

U intendenta można wpłacać za obiady również z budynku B.

 

 

Do pobrania: