Świetlica

INFORMACJE

Kierownik Świetlicymgr D. Skorupska

Świetlica w budynku A przy ul. Szkolnej 2:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00

Świetlica w budynku B przy ul. Polnej 6c:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

Opłata za obiady  w miesiącu KWIETNIU wynosi:

Budynek A- 13 dni x 4,00 zł= 52,00 zł

                                  Budynek B- 10 x 4,00 zł= 40,00 zł

Termin płatności od 01.04.do 10.04.2019

Opłata za posiłki w przedszkolu w miesiącu kwietniu wynosi:

21 dni x 6,00 zł= 126,00 zł

+ opłata opiekuńczo- wychowawcza naliczona indywidualnie dla każdego dziecka za miesiąc MARZEC

Termin płatności: 01.04.- 10.04.2019

    Informuję, że dni wolne z powodu strajku będą odliczone dla wszystkich w maju. Proszę samowolnie nie odliczać wymienionych dni.

Dni wolne w kwietniu:

BUDYNEK A

15,16,17.04.- egzaminy

18- 23.04.- przerwa świąteczna

29, 30.04.- dni odpracowane

BUDYNEK B-

10,11, 12.04.- egzaminy

15,16,17.04.- egzaminy

18- 23.04.- przerwa świąteczna

29, 30.04.- dni odpracowane


Jednocześnie przypomina się, że wpłat za posiłki można dokonywać tylko do kierownika świetlicy w budynku B przy ul. Polnej 6c oraz do kierownika i  intendenta w budynku A przy ul. Szkolnej 2 .

Godziny dokonywania wpłat za posiłki i obiady u kierownika świetlicy:

BUDYNEK A                                                             Budynek B

pon. 8.00- 13.00                                                      wtorek 9.30- 13.30

wtorek 8.00- 9.30                                                   środa 7.30- 13.45

piątek 8.00-9.30                                                     czwartek 8.50- 13.00

Intendent przyjmuje wpłaty w budynku A codziennie w godz. 7.00- 14.00

INFORMUJĘ, ŻE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W BUDYNKU A I B PRZYJMOWANE SĄ WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW.

Do pobrania: