Świetlica

INFORMACJE

Kierownik Świetlicymgr D. Skorupska

Świetlica w budynku A przy ul. Szkolnej 2:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00

Świetlica w budynku B przy ul. Polnej 6c:

  • czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

W związku ze stanem epidemii w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci dojeżdżające oraz miejscowe, których oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują. Obowiązkowo rodzice składają razem z kartą przyjęcia do świetlicy zaświadczenia o zatrudnieniu (nie składają rodzice dzieci dojeżdżających)

Koszt obiadu (szkoła) – 5,00 zł

Koszt posiłków (przedszkole) – 7,00 zł

Opłata za posiłki za wrzesień i opłata opiekuńczo- wychowawcza za sierpień w przedszkolu będzie przyjmowana w 09.09. (środa) grupa I i II, a 10.09. (czwartek) grupa III i IV oraz za obiady szkolne budynek A.

08.09.(wtorek)- obiady szkolne budynek B oraz 11.09. (piątek)

Jednocześnie przypomina się, że wpłat za posiłki można dokonywać tylko do kierownika świetlicy w budynku B przy ul. Polnej 6c oraz do kierownika i  intendenta w budynku A przy ul. Szkolnej 2.

Godziny dokonywania wpłat za posiłki i obiady u kierownika świetlicy:

BUDYNEK A                                                             Budynek B

pon. …                                                       pon.  …

wtorek …                                                 wtorek  …

środa  …                                                  środa  …

piątek …

Intendent przyjmuje wpłaty w budynku A codziennie w godz. 7.00- 14.00. U intendenta można wpłacać za obiady również z budynku B.

 

 

Do pobrania: