Rada Rodziców Szkoły

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Krzysztof Gajowniczek

Zastępca: Marta Romaniak

Skarbnik: Ewa Czauderna

Sekretarz: Monika Osińska

Członek: Ewelina Marciniak

 

Przewodniczący Rady Rodziców informuje, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
39 9224 0007 0024 0611 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w Kotuniu (w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka) lub w świetlicy szkolnej w budynku A i budynku B.