Rada Rodziców Szkoły

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Mariusz Jarocki
Zastępca:
Skarbnik:
Sekretarz:


Przewodniczący klas:

 • klasa 0 a –
 • klasa 0 b –
 • klasa 0 c –
 • klasa I a –
 • klasa I b –
 • klasa IIa –
 • klasa II b –
 • klasa III –
 • klasa IV a –
 • klasa IV b –
 • klasa V a –
 • klasa V b –
 • klasa VI a –
 • klasa VI b –