Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola

 

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Kotuniu

Podstawowym zadaniem Rady Rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców.

Rada Rodziców ułatwia współpracę z wszystkimi Rodzicami, współdziała w stałym polepszaniu warunków pracy wychowawczo-dydaktycznej, pomaga w organizowaniu uroczystości, wycieczek itp.

 

Rady Rodziców Przedszkola:

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca:
 • Skarbnik:
 • Sekretarz:

 

Rada Rodziców w grupach:

Grupa I 

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca:
 • Sekretarz:
 • Skarbnik:

Grupa II

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca:
 • Sekretarz:
 • Skarbnik:

Grupa III

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca:
 • Sekretarz:
 • Skarbnik:

Grupa III

 • Przewodnicząca:
 • Zastępca:
 • Sekretarz:
 • Skarbnik: