Program

PROGRAM REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 

W roku szkolnym 2019/2020 Publiczne Przedszkole w Kotuniu realizuje Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci :

Grupa I “Wesołki”
Program:

Grupa II “Jeżyki”
Program:


Grupa III “0c”

Karty pracy: