Spektakle profilaktyczne Teatru Magiczna Scena.

W dniu 25 kwietnia 2024 roku w naszej szkole gościliśmy aktorów z Teatru Magiczna Scena z Krakowa, którzy zrealizowali program profilaktyczny składający się ze spektakli teatralnych oraz prelekcji.
Uczniowie klas I-III oraz dzieci przedszkolne obejrzały spektakl pt. „Księga życzeń”. Natomiast uczniowie klas IV-V spektakl pod tytułem ” Szkolne tarapaty”, zaś dla klas VI-VIII zaprezentowano spektakl pt. “W cieniu prawdy “.
W spektalkach zawarte były wartości wychowawczo – profilaktyczne takie jak: przemoc rówieśnicza, podstawowe zasady dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji, empatia, sprawiedliwa ocena siebie i innych, szacunek dla norm, ludzi i zasad, pomoc słabszym, profilaktyka zdrowia psychicznego świadomość zagrożeń płynących z sięgania po alkohol czy inne substancje zakazane, zdrowe odżywianie komunikacja w zespole klasowym, depresja wśród dzieci i młodzieży, wpływ grupy rówieśniczej na zachowania innych nastolatków, wpływ rodziców na życie dziecka, przemoc fizyczna i psychiczna, nieumiejętność podejmowania racjonalnych decyzji w wieku dorastania, uleganie modzie, obowiązującym trendom, co ma niekorzystny wpływ na psychikę młodego człowieka.
Spektakle zostały sfinansowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowym, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Pedagodzy szkolni: pani Katarzyna Oknińska i pani Agnieszka Marciniak.