Pamięć bohaterom!

W marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w V edycji konkursu historycznego dla szkół podstawowych z terenu województwa mazowieckiego  ,,Armia Krajowa – Bohaterowie”. Konkurs miał zasięg wojewódzki. Organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie.

Uczniowie kl. IV-VIII przygotowali portrety bohaterów AK z naszego regionu: prof. Henryka Marciszewskiego, Władysława Gruszeckiego, Henryki Wilczyńskiej, Jana Myrchy, Władysława Pokorskiego, ks. Jana Niedziałka i Witolda Pileckiego

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności Armii Krajowej, a w szczególności kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.

Udział naszych uczniów przyczynił się do poznania regionalnych bohaterów Armii Krajowej działającej w naszej małej ojczyźnie podczas II wojny światowej.

W przygotowanie uczniów zaangażowali się: p. Barbara Todorska i p. Adam Jaworski.