Pierwszy Dzień Wiosny. Dzień Kolorowej Skarpetki. Budynek A.

W dniu 21 marca 2024 roku uczniowie klas O-III Szkoły Podstawowej w Kotuniu wzięli udział w tradycyjnym obrzędzie: “pożegnanie zimy – powitanie wiosny”. Dokonano symbolicznego pożegnania zimy poprzez spalenie Marzanny, natomiast wiosnę przywitano śpiewem.
W tym dniu  obchodziliśmy również Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa – Dzień Kolorowej Skarpetki. Tego dnia uczniowie, dzieci przedszkolne oraz nauczyciele na znak solidarności z osobami z zespołem Downa założyli kolorowe skarpetki nie do pary.  Na górnym korytarzu w budynku A została przygotowana gazetka tematyczna oraz w klasach zerowych i pierwszych zostały przeprowadzone  przez pedagoga szkolnego zajęcia mające na celu przybliżenie problematyki osób z zespołem Downa.