“Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa”.

21 marca w naszej szkole w budynku B obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Tego dnia zwanego również Dniem Kolorowej Skarpetki zarówno nauczyciele jak i uczniowie założyli do szkoły dwie różne, niepasujące do siebie pary skarpetek. Na górnym korytarzu pojawiły się informacje na temat tego syndromu oraz dekoracje wykonane ze skarpetek ozdobionych przez uczniów podczas godzin wychowawczych. W klasach zostały przeprowadzone pogadanki podejmujące tematykę tolerancji i wrażliwości na potrzeby osób dotkniętych Zespołem Downa, z wykorzystaniem ciekawych filmów oraz prezentacji.

Agnieszka Marciniak
Magdalena Towpik
Marzena Rawa
Ewelina Bernhard
Danuta Zbojno