Warsztaty z doradcami z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach.

Dnia 20 marca 2024 r. uczniowie klas VII i klasy VIII mieli okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach.
Podczas spotkania uczniom klasy VIII przedstawiono typy i rodzaje szkół, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego. Nakreślone zostały sposoby wyboru zawodu pod względem indywidualnych predyspozycji uczniów. Prowadząca warsztaty przeprowadziła również wśród młodzieży test badający predyspozycje zawodowe oraz omówiła jego wyniki. Natomiast klasy VII uczestniczyły w warsztacie poświęconym efektownemu uczeniu się.

Agnieszka Marciniak