Dzień Bezpiecznego Internetu.

Dzień bezpiecznego Internetu w tym roku przypadał na wtorek 6 lutego, dlatego w drugim tygodniu lutego w naszej szkole podejmowaliśmy szereg działań związanych z bezpieczeństwem w cyberprzestrzeni. W klasach 1-3 zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu. Ponadto w ramach podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców została przesłana poprzez e-dziennik informacja o przeprowadzonych zajęciach oraz linki do artykułów dotyczących bezpieczeństwa dzieci w sieci pozyskane ze strony sieciaki.pl.
Natomiast uczniowie klas starszych mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpieczeństwa w sieci podczas zajęć z pedagogiem szkolnym oraz podczas lekcji bibliotecznej zorganizowanej dla klasy 8 w szkolnej bibliotece. Zarówno na korytarzu szkolnym w budynku A i B jaki i bibliotece szkolnej zostały wykonane gazetki profilaktyczne obrazujące zasady bezpieczeństwa w sieci.
Był to czas przypomnienia i przybliżenia problematyki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz propagowania właściwych zachowań w sieci.