Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Dnia 17 listopada 2023 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest promowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Nauczyciele matematyki w naszej szkole zorganizowali dla uczniów w klasach IV – VI konkurs w którym wyłoniony został “Klasowy mistrz tabliczki mnożenia”. Zwycięzcami w poszczególnych klasach zostali:

  • Klasa IVa – Fabian Grabowski
  • Klasa IVb – Adrian Woźny
  • Klasa IVc – Jakub Kazimierski
  • Klasa Va – Marta Myrcha
  • Klasa Vb – Krzysztof Budek
  • Klasa Vc – Patrycja Kwiatek
  • Klasa VIa – Wiktoria Wrzosek
  • Klasa VIb – Olga Wojtczuk

Zwycięzcy nagrodzeni zostali upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy.