Rada Rodziców Szkoły

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2023/2024

 

Przewodniczący Rady Rodziców: Łukasz Król

Wiceprzewodniczący: Daniel Celiński

Wiceprzewodniczący: Agnieszka Staszowska

Skarbnik: Edyta Kołodziejak

Sekretarz: Hanna Fedorowicz

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców informuje, że wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na konto:
39 9224 0007 0024 0611 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie Oddział w Kotuniu (w tytule należy wpisać imię i nazwisko dziecka) lub w świetlicy szkolnej w budynku A i budynku B.