Plan dnia

Jak pracujemy

 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00.

7.00-8.45
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami, zajęcia i zabawy w małych grupkach, praca indywidualna, prowadzenie zabaw z zakresu promocji zdrowia.

8.45-12.00
Śniadanie, zajęcia planowane są z dziećmi i kierowane przez nauczyciela. Stwarzane są sytuacje inspirujące do podejmowania działań własnych. Odbywają się zabawy i stałe zajęcia takie jak zajęcia umuzykalniająco-rytmiczne, przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne, uroczystości przedszkolne (np. pasowanie na przedszkolaka, Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Rodziny), języki obce, religia oraz inne wynikające z organizacji dnia i tygodnia. Uczestniczymy także w spektaklach teatralnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych. Panuje tu miła i przyjazna atmosfera.

12.00-17.00
Obiad – odpoczynek (najmłodsze dzieci). Zabawy indywidualne, praca indywidualna z dziećmi zdolnymi oraz mającymi problemy, kontynuacja działań z pierwszej części dnia. Rozchodzenie się dzieci.