Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

4 kwietnia 2024 roku w Zespole Oświatowym w Kotuniu obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia królował kolor niebieski, który jest symbolem solidarności  z osobami z autyzmem i ich rodzinami.

 Uczniowie klas O – III oraz dzieci ze starszych grup przedszkolnych przemaszerowali z budynku A do budynku B niosąc ze sobą niebieskie baloniki, kapelusze oraz transparenty dotyczące akceptacji i zrozumienia dla autyzmu. Dla klas młodszych odbył się apel mający na celu podniesienie świadomości dzieci na temat autyzmu, połączony z przedstawieniem i występem muzycznym uczniów. Natomiast klasy starsze miały okazję wysłuchać apelu poświęconego tematowi autyzmu przez radiowęzeł szkolny.
Na korytarzu szkolnym zarówno w budynku A jak i B zostały przygotowane gazetki tematyczna dla uczniów i nauczycieli.

Katarzyna Oknińska
Agnieszka Marciniak
Magdalena Towpik
Katarzyna Czarnocka
Beata Buga