6 marca – Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.

6 marca obchodzimy Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych.

W naszej szkole  dzień ten uczczono wystawą tematyczną  na holu szkolnym oraz przeprowadzono zajęcia w bibliotece.

Klasa VIII a poznała historie ukrywających się dzieci żydowskich  ratowanych przez mieszkańców naszej gminy: Gitli Jontef z Kotunia, Nelli  i Simy Rotbart  z Bojmia oraz Halinki Starowiejskiej, ukrywającej się w Łękach.

Sprawiedliwi to ci, dzięki którym udało się Polakom narodowości żydowskiej  przeżyć okupację.  Nie wszyscy otrzymali medal, nie wszyscy też mają drzewka w Jad Vashem.

Przypomniano postacie ks. Zasadzińskiego z Żeliszewa Dużego, Genowefy Górzyńskiej z d. Niedziałek i jej męża (Jedyni Sprawiedliwi wśród Narodów Świata pochodzący z Gminy Kotuń –  medal przyznano w 2004 r.)

Uczniowie obejrzeli wystawę poświęconą Sprawiedliwym z różnych krajów Europy i świata.

Ta tematyka stała się bliższa sercu naszym uczniom.

Barbara Todorska i Adam Jaworski.