Upamiętnienie rocznicy powstania Armii Krajowej i Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych.

14 lutego i 1 marca – to ważne  daty dla historii Polski.

14 lutego 1942 roku powstała Armia Krajowa. Tego dnia Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu ZWZ  w Armię Krajową.

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W naszej szkole przypomniano te dwie bolesne dla naszego narodu rocznice poprzez wystawę,  gazetki na holu szkolnym. W bibliotece szkolnej uczniowie klas młodszych podczas zajęć bibliotecznych poznawali ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH, ich życiorysy, pseudonimy, malując portrety.

Uczniowie klas IV-VIII biorą udział w wojewódzki konkursie organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 23 im. Edwarda Szymańskiego w Warszawie – Szkolny Klub Historyczny im. Armii Krajowej.

http://www.sp1kopernik.pl/images/2024/02/konkurs-AK/Regulamin_Konkursu_AK-_V_edycja_2024.pdf

Nasi uczniowie przygotowują portrety żołnierzy AK  z naszej okolicy.

Cześć i chwała bohaterom!