Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją.

Dnia 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. Celem tego dnia jest upowszechnianie wiedzy na temat depresji i zachęcenie chorych do leczenia.
Depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Wynika to między innymi z trudności w nauce, brakiem akceptacji przez grupę rówieśniczą oraz agresję w Internecie.
W związku z tym postanowiłyśmy zwrócić uwagę na ten problem oraz przybliżyć uczniom treści z zakresu zdrowia psychicznego. W budynku B na korytarzu szkolnym została przygotowana gazetka profilaktyczna informująca o objawach depresji oraz sposobach pomocy choremu na depresję. Zostały przeprowadzone w klasach 5b, 6a i 8a lekcje z pedagogiem szkolnym na ten temat. Wychowawcy klas otrzymali materiały do przeprowadzenia godzin wychowawczych w tym temacie.
Natomiast w budynku A również została przygotowana gazetka dotycząca depresji. W klasie 1a zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne w związku z obchodzonym Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Uczniowie dowiedzieli się czym jest depresja, jakie są objawy choroby oraz w jaki sposób można pomóc osobie z depresją. Ponadto wspólnie wykonali plakat.

Organizatorzy: p. Agnieszka Marciniak i p, Katarzyna Oknińska.