KĄCIK ,,BAJEK BEZ BARIER”.

W ramach II Edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno- Społecznego “Każdy inny- wszyscy równi”, w którym uczestniczy nasza szkoła, w szkolnej bibliotece w budynku B powstał kącik “Bajek bez barier”. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zostali zachęceni do korzystania z pozycji książkowch poruszających problemy i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

“Bajki bez barier” wydane są przez Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Światełko”.
Każde opowiadanie przybliża nam świat dziecka z danym rodzajem niepełnosprawności. Ukazuje, z jakimi trudnościami, ograniczeniami osoba z niepełnosprawnością mierzy się na co dzień. “Bajki bez barier” mają na celu pomóc dzieciom zrozumieć kolegę, siostrę, sąsiada, różniących się od nich, uczą otwartości, tolerancji i wrażliwości wobec drugiego człowieka.