Wystawa ,,Armia Krajowa regionu siedleckiego w materiałach archiwalnych”.

Od 12 lutego 2024 r. w naszej szkole jest prezentowana wystawa  poświęcona Armii Krajowej. Materiały zostały udostępnione przez Państwowe Archiwum w Siedlcach z okazji rocznicy powstania największej armii podziemnej w okupowanej Europie podczas II wojny światowej.

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski powołał Armię Krajową (AK).

Była ona kontynuatorką Służby Zwycięstwa Polski (SZP) i Związki Walki Zbrojnej (ZWZ)., formowanych do walki z okupantem niemieckim i sowieckim już od 1939 r. Pierwszym dowódcą AK został komendant główny ZWZ, gen. Stefan Rowecki ,,Grot”.

Zachęcamy do obejrzenia tych wspaniałych materiałów, które będą przypominały nam o wielkim orężu i patriotyźmie narodu polskiego.

Wystawę zorganizowali: pani Barbara Todorska (nauczyciel bibliotekarz) i pan Adam Jaworski (nauczyciel historii).