Spotkaniu uczniów klas I – III z Prezesem Grupy Ekologicznej Panem Ireneuszem Kaługą.

W dniu 30 listopada 2023 r. uczniowie klas 0-III uczestniczyli w spotkaniu z Prezesem Grupy Ekologicznej Panem Ireneuszem Kaługą. Prelekcja dotyczyła zimowego dokarmiania zwierząt. Uczniowie dowiedzieli się dlaczego i w jaki sposób dokarmia się ptaki w okresie zimowym. Mieli również możliwość rozpoznania na prezentowanych fotografiach różnych gatunków ptaków.