Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego i Muzeum Iluzji Mózgu w Warszawie.