“Wrzesień 1939. Pamiętamy”.

18 września (w poniedziałek) uczniowie i pracownicy  całej szkoły wysłuchali audycji poświęconej 84. rocznicy napaści Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę we wrześniu 1939 roku.

Montaż słowno – muzyczny przygotowali i zaprezentowali uczniowie klasy VIII A  pod kierunkiem p. Adama Jaworskiego i p. Barbary Todorskiej.

W krótkim zarysie przedstawiono przebieg wojny obronnej Polaków z wojskami niemieckimi i sowieckimi we wrześniu  1939r.

Treści historyczno-batalistyczne były prezentowane na tle pieśni patriotycznych i wojskowych.

Audycja była lekcją patriotyzmu i poczucia tożsamości, pamięci narodowej.

 Należy pamiętać, że w walkach obronnych we wrześniu 1939 r. brał udział patron naszej szkoły, pilot Bohdan Arct. Organizatorzy tego przedsięwzięcia zapalili znicze na grobach bohaterskich żołnierzy września oraz patrona szkoły Bohdana Arcta w Siedlcach.

Cześć Pamięci Bohaterom Września!