Podsumowanie działalności Szkolnego Wolontariatu.

W II półroczu roku szkolnego 2022/2023 Szkolny Wolontariat przeprowadził następujące zbiórki:

1.       Hania Szczepańska 3 letnia dziewczynka z Siedlec, która chorowała na nowotwór: 1700,- zł

2.       Wielkanocny kiermasz „Zwierzoluby Siedlce”: 500,- zł (budynek B)

3.       Stowarzyszenie Odra Niemen akcja ”Rodacy Bohaterom”: 400,- zł (Budynek A i B)

4.       Rodzina Państwa Więsaków z Pieroga:  1800,46 zł (Budynek A i B)

Dziękujemy za wsparcie uczniów i rodziców dzięki którym możemy pomagać innym.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”

Wioletta Jastrzębska  Cecylia Czapska.