“BITWA NA NAKRĘTKI”.

31 maja 2023 roku zakończono konkurs organizowany przez Fundacje Siedleckie Hospicjum Domowe dla Dzieci pod nazwą BITWA NA NAKRĘTKI. Celem akcji było zebranie przez zgłoszoną placówkę jak największej ilości plastikowych nakrętek. Nakrętki te były przy każdym odbiorze ważone a ich końcowa waga została podzielona na ilość uczniów, którzy w tym roku szkolnym uczęszczali do danej placówki. W ten sposób powstał przelicznik na podstawie którego, według wcześniej przygotowanego regulaminu, sporządzono wyniki.

W konkursie wzięło udział 50 placówek a zebrane w sumie przez czas trwania konkursu nakrętki to prawie 9 ton.

W piątek 16 czerwca 2023 roku w Szkole Podstawowej  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie ogłoszono wyniki tego konkursu. W kategorii Przedszkola nasza placówka zajęła pierwsze miejsce. Dzieci z Publicznego Przedszkola w Kotuniu łącznie zebrały 434,5 kg nakrętek, w przeliczeniu 5,36 kg nakrętek na jedno dziecko. Gratulujemy wszystkim przedszkolakom i dziękujemy rodzicom za wsparcie tej akcji.