Konkurs – “Mój ulubiony bohater z książki”.

Regulamin konkursu plastycznego „Mój ulubiony bohater literacki”

 

1.Cele konkursu:

 • propagowanie czytelnictwa,
 • rozwijanie zainteresowania literaturą,
 • rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.

2.Uczestnicy konkursu :

konkurs podzielony jest na dwie kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I-III
 • uczniowie klas IV-VIII

3.Warunki uczestnictwa:

 • termin dostarczania prac do 31.05.2023 r.;
 • rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 07.06.2023 r.;
 • konkurs polega na wykonaniu ilustracji przedstawiającej bohatera/bohaterów dowolnej  książki;
 • praca może być wykonana dowolną techniką (malarstwo, kolaż, rysowanie pastelami  suchymi lub olejnymi, wyklejanie z plasteliny, wyklejanka itp.) ;
 • prace należy złożyć w świetlicy szkolnej.

 

Praca powinna zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko ucznia, klasa;
 • nazwa bohatera, tytuł książki.
 1. Kryteria oceny:
 • estetyka wykonania pracy,
 • pomysłowość wykonania,
 • oryginalność pracy.
 1. Zasady nagradzania:
 • laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii otrzymają nagrody i dyplomy;
 • prace wykonane na konkursie zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa!