O rakietach i nie tylko…

29 marca 2023 r. (w środę) uczniowie klasy VII  wybrali się na wycieczkę do Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Uczestniczyli w lekcji muzealnej. Temat zajęć brzmiał: ,,Podlaskie ślady broni V-1 i V -2”. Barwne zajęcia poprowadził dyrektor muzeum pan Sławomir Kordaczuk. Następnie nasi uczniowie mieli przyjemność obejrzeć wystawy wybitnych regionalnych malarzy, zapoznali się z historią siedleckiego ratusza zwanego ,,Jackiem”. Poznali też sztukę i rzeźbę ludową naszego regionu na przestrzeni dziejów. Wycieczka była lekcją historii, patriotyzmu i kształtowania tożsamości narodowej. Pozwoliła pogłębić wiedzę historyczną, plastyczną, polonistyczną oraz rozbudzić zainteresowanie naszym pięknym regionem.

Wycieczkę zorganizowali: wychowawca klasy VII a pan Adam Jaworski i pani Barbara Todorska.