Kampania społeczna “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Dnia 8 marca 2023 r. uczniowie klas IV uczestniczyli w kampanii społecznej “Jesteś widoczny Jesteś bezpieczny”, organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W wydarzeniu mieliśmy zaszczyt gościć następujące osoby:

Pan  Dariusz Stopa – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach
Pani Elżbieta Jastrzębska – Kierownik Referatu Organizacyjno- Prawnego Gminy Kotuń
Pani Joanna Jędrzejewska – Sekretarz Gminy Kotuń
Pan Radosław Strzaliński – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach
Pan Jacek Kuźniarski – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach
Pan Daniel Pióro – Kierownik Wydziału Szkoleń i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Pani Agata Nowakowska i Pan Marcin Zalewski – pracownicy Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach
Pani Marta Domańska i Pani Magdalena Kalniuk – przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Ratownicy medyczni z RM-MEDITRANS Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach p. Dawid Jakimiuk, p. Maciej Choiński.

Po przywitaniu przez Panią dyrektor Ewę Wadas- Jastrzębską przybyłych gości,
wszyscy uczniowie biorący udział w kampanii otrzymali od organizatorów zestawy zawierające elementy odblaskowe oraz wzięli udział w trzech panelach dydaktycznych, promujących bezpieczeństwo. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Siedlcach przeprowadzili dwa panele dydaktyczne: panel w formie interaktywnego wykładu o tematyce bezpieczeństwa w ruchu drogowym wraz ze sprawdzeniem wiedzy oraz panel polegający na przejeździe dzieci po rowerowym torze przeszkód. Trzeci panel poprowadzony został przez ratowników medycznych z SPZOZ RM-MEFITRANS Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach, którzy omówili zasady udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej.