„Znak Polski walczącej. Powstanie Warszawskie oczami młodego pokolenia” – konkurs plastyczny.

W naszej szkole został zorganizowany konkurs historyczno – plastyczny „Znak Polski walczącej. Powstanie Warszawskie oczami młodego pokolenia”. Prace konkursowe można było dostarczyć do 7 listopada 2022 r.

Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier.

Konkurs został rozstrzygnięty w dniu 18 listopada 2022 r. Po długich naradach jury konkursowe wybrało trzy zwycięskie prace. I miejsce zdobyła Magdalena Świerzbiołek, II miejsce – Filip Radzikowski, III miejsce – Amelia Krzyżewska. Wyróżnienia otrzymali: Julia Gajowniczek, Olgierd Nowocień, Weronika Pachnik, Zuzanna Chomka i Aleksandra Sieczkiewicz.

Wszystkie prace zostały złożone w formę albumu i wręczone Panu Januszowi Walędzikowi – bohaterowi Powstania Warszawskiego, który odwiedził naszą szkołę.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wykonanie pięknych prac i udział w konkursie.

Konkurs zorganizowany został przez Panią I. Kaczorek – przedstawiciela ZHP i Panią M. Rawa – przedstawiciela wolontariatu.