Dzień tolerancji dla osób z dysfunkcjami.

Każdego roku w naszej szkole obchodzimy Dzień tolerancji dla osób z dysfunkcjami. W tym roku szkolnym święto to przypadło 16 listopada, kiedy to na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. To bardzo szczególne święto, ponieważ biorąc w nim udział, szerzymy idee tolerancji i szacunku dla odmienności oraz dajemy wsparcie osobom, które na co dzień są dla nas niewidoczne, których trudności dnia codziennego są nam obce, a od których możemy się nauczyć bardzo wiele, m.in. hartu ducha, wytrwałości w dążeniu do celu i siły by walczyć o każdy szczęśliwy dzień. Każda z osób doświadczająca niepełnosprawności powinna być traktowana z szacunkiem należnym drugiemu człowiekowi, bez ciągłego podkreślania stopnia jej dysfunkcji i braku samodzielności. Aby pokazać naszą solidarność z osobami z dysfunkcjami  został przygotowany kącik z gazetką opisującą różnego typu dysfunkcje oraz przedstawiającą pojęcie tolerancji i sposoby jej okazywania. Została przygotowana także foto- ścianka ze skrzydłami, do których zostały wykorzystane pióra wykonane przez wszystkich uczniów klas IV-VIII,  jak również klasa VII a uczestniczyła w  zacięciach w formie warsztatów, na których poruszone zostały tematy związane z tolerancją.