Wyniki szkolnego konkursu plastycznego “Młodość bez uzależnień”.

Dnia 27 października 2022 r. rozstrzygnięty został szkolny konkurs plastyczny pt. “Młodość bez uzależnień”. Celem konkursu było podniesienie świadomości dotyczącej zagrożeń, jakie niosą różne rodzaje uzależnień, rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej oraz kreatywności uczniów. Spośród sześciu zgłoszonych prac wyłoniono czterech laureatów:

I miejsce – Weronika Pachnik kl. Vb
II miejsce – Julia Korneć kl. VIIa
III miejsce – Emilia Kaczorek kl. VIa
Maja Zakrzewska kl. IVb

Wyróżnione prace:
– Wiktoria Protasiuk kl. Vb
– Anna Troć kl. Vb

Dnia 2 listopada 2022 r. odbyło się wręczenie dyplomów uczestnikom oraz nagród laureatom konkursu, któremu przewodniczył wicedyrektor szkoły p. Mariusz Pawlak.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Koordynatorzy konkursu:
Jolanta Uchmańska
Agnieszka Marciniak