Konkurs krasomówczy- eliminacje wojewódzkie.

Miło nam poinformować, że Wiktoria Gołęgowska z klasy VIII b, laureatka konkursu krasomówczego w Siedlcach ( etap powiatowy),  zdobyła II miejsce na Eliminacjach Wojewódzkich. Wiktoria zaprezentowała dwa teksty :,,Zakręt pod kątem prostym” i ,,Do Jagodnego…na konie”, przybliżając walory turystyczne i historyczne naszej gminy.

Konkurs krasomówczy dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej organizowany jest przez PTTK. Ma na celu nie tylko kształcenie umiejętności jasnego i logicznego formułowania myśli, pięknego posługiwania się językiem polskim, ale też rozbudzanie chęci poznawania własnego regionu, jego historii, wyszukiwania informacji o zasłużonych Polakach.

Gratulujemy Wiktorii sukcesu!