Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Dnia 7 października 2022 r. obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem akcji jest promowanie zabawowej formy nauczania-uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach.

Nauczyciele matematyki w naszej szkole zorganizowali dla uczniów w klasach IV – VI konkurs w którym wyłoniony został “Klasowy mistrz tabliczki mnożenia”. Zwycięzcy z poszczególnych klas zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez Radę Rodziców.

Serdecznie gratulujemy.