Podsumowanie akcji szkolnego wolontariatu.

W dniu 06.06.2022 roku w obecności pani Dyrektor Ewy Wadas – Jastrzębskiej i pana Wicedyrektora Mariusza Pawlaka odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego “Język – Kultura – Społeczeństwo”. Dzięki realizacji projektu edukacyjnego uczniowie poznali wiele ciekawych faktów historycznych oraz ciekawostek z zakresu życia kulturalnego naszej ojczyzny.   Projekt obejmował również działania charytatywne. Poprzez głębokie zaangażowanie uczniowie udowodnili, że potrafią się zorganizować i wesprzeć każde działanie czy akcję, nie oczekując niczego w zamian.

Szkolne koło wolontariatu