Akcja społeczno-edukacyjna ,,Żonkile”

20 kwietnia 2022 r. (w środę) uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu przystąpili do ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej ,,Żonkile” organizowanej przez muzeum POLIN w Warszawie.

Akcja była upamiętnieniem 79 rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim.

Uczniowie klas I-III wspólnie z wychowawcami wykonali żonkile, wysłuchali słuchowisk: ,,Strasznie, strasznie”, ,,Prawdziwi przyjaciele”. W ramach przedsięwzięcia odbyły się zajęcia edukacyjne dla uczniów klas I-VIII, których celem będzie upamiętnienie rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Na holu szkolnym pojawiła się okolicznościowa gazetka.

Koordynatorami akcji byli: pan Adam Jaworski i pani Barbara Todorska.