Zapisy dzieci do oddziałów “0” oraz kl. I na rok szkolny 2022/2023

UWAGA !!!

Zapisy do Szkoły Podstawowej w Kotuniu na rok szkolny 2022/2023:

  • do klasy I,
  • do  oddziału „zerowego” pięciogodzinnego.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Szkolna 2 w godzinach 8.00 – 14.00.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą składać wnioski do Dyrektora Zespołu Oświatowego w Kotuniu dotyczące:

  • odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci  z rocznika 2015 oraz przyjęcie do klasy I dziecka z rocznika 2016.

W obu przypadkach do wniosku należy dołączyć opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Pobierz:

>> Karta zgłoszenia dziecka do  Oddziału Zerowego – 5 godzinnego

>> Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1