Nabór do szkół średnich 2022/2023

  • Informacje o możliwościach kształcenia po szkole podstawowej, o doradztwie zawodowym, o zasadach przyjmowania kandydatów do szkół (w tym przyznawaniu punktów w rekrutacji) oraz ważnych adresach stron www – na stronie:  www.kuratorium.waw.pl 

 

 

Rekrutacja – krok po kroku:

1. Złożenie wniosku przez elektroniczny system rejestracji o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami – od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

2. Zmiana wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami   – od 16 maja 2022 r. do 13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły o zaświadczenie i świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje – od 24 czerwca do  13 lipca 2022 r. do godz. 15.00

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach – do 13 lipca 2022 r.

5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – do 19 lipca 2022 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 20 lipca  2022 r.

7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie – od 21 lipca  do 29 lipca 2022 r. do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 28 lipca 2022 r.- do godz. 14.00

9. W przypadku wolnych miejsc od 3 sierpnia 2021r. rozpocznie się postępowanie uzupełniające.

Szczegółowy harmonogram znajduje się w Zarządzeniach MKO oraz na stronie MKO.

 

Strona naboru elektronicznego w Siedlcach

http://siedlce.edu.com.pl

 

Dla zainteresowanych – adresy stron naboru elektronicznego w kilku innych miastach:

https://warszawa.edu.com.pl
https://minskmazowiecki.edu.com.pl/
https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Adresy internetowe szkół ponadpodstawowych
w Siedlcach:
 
Prus: http://www.prus.siedlce.pl
Królówka: http://www.krolowka.siedlce.pl/
Żółkiewski: http://zolkiewski.siedlce.pl
Elektryk: http://www.zsp1.siedlce.pl
Ekonomik: http://www.zsp2siedlce.pl
Samochodówka: http://www.zsp3.siedlce.pl
Rolnik: http://www.zspnr4.com.pl
Budowlanka: http://zsp5.edu.pl
Kolejówka: http://www.zsp6siedlce.pl
Katolik: http://www.klosiedlce.pl
CKU: http://www.cku.siedlce.pl
Na stronach tych znajdziecie szczegółowe informacje
o rekrutacji do poszczególnych szkół
Powodzenia w wyborze!