Informacja dla uczniów klas VIII

9 lipca (piątek) 2021 r. od godz. 10.00 do godz. 11.30 w sekretariacie szkoły przy ul. Polnej 6c będą wydawane zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

W związku z tym, że uczniowie klas ósmych otrzymują wyniki egzaminu po szkole podstawowej dnia 9.07.2021 r., uprzejmie prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów: świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (kopie lub oryginały) do szkoły pierwszego wyboru w dniach 9 – 14 lipca 2021 r.

 

 

Strona naboru elektronicznego w Siedlcach