Zapisy dzieci do oddziałów “0” oraz kl. I na rok szkolny 2021/2022

UWAGA !!!

Zapisy do Szkoły Podstawowej w Kotuniu na rok szkolny 2021/22.

Od 10 marca  do 9 kwietnia 2021 r. będą trwały zapisy:

  • do klasy I  dzieci z rocznika 2014,
  • do  oddziału „zerowego” pięciogodzinnego dzieci z rocznika 2015.

Wnioski należy składać w sekretariacie szkoły ul. Szkolna 2 do 9 kwietnia 2021 r.

Wnioski są do pobrania na stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.

Rodzice/ prawni opiekunowie mogą składać wnioski do Dyrektora Zespołu Oświatowego w Kotuniu dotyczące:

  • odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci  z rocznika 2014 oraz przyjęcie do klasy I dziecka z rocznika 2015.

W obu przypadkach do wniosku należy dołączyć opinię z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Pobierz:

>> Karta zgłoszenia dziecka do  Oddziału Zerowego -5 godzinnego

>> Karta zgłoszenia dziecka do klasy 1