Uwaga! Rekrutacja do Publicznego Przedszkola w Kotuniu na rok 2021/2022

1. Harmonogram rekrutacji

2.Zarządzenie nr 1 dyrektora

3.Zarządzenie nr 2 dyrektora

4. Regulamin rekrutacji

5. Załączniki do regulaminu rekrutacji:

– dokumenty w formacie .pdf

– dokumenty w formacie .docx

6. Karta przyjęcia do oddziału przedszkolnego na 5 h

7.Karta przyjęcia do kl. I

 

Harmonogram naboru dzieci do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

 1. Od 01 – 26 lutego 2021 r. – wydawanie i przyjmowanie Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu
 2. Od 01 marca – 26 marca 2021 r. – wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Kotuniu
 3. 08 kwietnia 2021 r. – rozpatrywanie złożonych wniosków przez Komisję Rekrutacyjną.
 4. 09 kwietnia 2021 r. – wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 5. Od 12 kwietnia do 20 kwietnia 2021 r. – możliwość wystąpienia do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 6. Od 21 kwietnia do 27 kwietnia 2021 r. – sporządzanie uzasadnień odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola przez Komisję Rekrutacyjną.
 7. Od 28 kwietnia do 30 kwietnia 2021 r. – składanie odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Publicznego Przedszkola w Kotuniu.
 8. 11 maja 2021r. – wywieszenie listy dzieci przyjętych do Publicznego Przedszkola w Kotuniu na rok szkolny 2021/2022.
 9. Po 11 maja 2021 r. – na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola w Kotuniu oraz Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Kotuniu są dostępne:

 • w sekretariacie Zespołu Oświatowego w Kotuniu przy ul. Szkolnej 2,

w godz. 7.30 – 14.30

 • na stronie internetowej Zespołu Oświatowego w Kotuniu w zakładce Publiczne Przedszkole – Rekrutacja dzieci (www.arct.kotun.pl)