13.11.2019 r. – wyjazd kl. VII na spektakl do MOK Siedlce i grób patrona szkoły.