25.09.2018 r. – Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w Zapasach.

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego w zapasach! Uroczyste pasowanie na ucznia KLASY SPORTOWEJ w Szkole Podstawowej im. Bohdana Arcta w Kotuniu, w której mam zaszczyt uczyć oraz być wychowawcą.
Szczególne podziękowania dla Ministerstwa Sportu i Turystyki
w osobie pana wiceministra Jarosław Stawiarski za ufundowanie upominków dla dzieciaków. Mam nadzieje, iż inicjatywa stworzenia pierwszego w historii szkoły oddziału sportowego będzie kontynuowana w latach następnych.

« z 2 »
« z 3 »