11.05.2018 r. – 45 rocznica śmierci patrona szkoły Bohdana Arcta.

11 maja przypada 45 rocznica śmierci patrona szkoły Bohdana Arcta. Klasa V wybrała się na wycieczkę regionalną, aby poznać miejsca związane z pisarzem. Uczniowie odwiedzili grób Marii Buyno-Arctowej na cmentarzu w Żeliszewie Podkościelnym, zapalili znicz. Wspominano też o innych postaciach , bohaterach: żołnierzach września 1939r., ks.Janie Niedziałku, żołnierzach POW. Kolejnym punktem wycieczki był Dobrzanów. To tutaj mieszkał po wojnie Bohdan Arct. Uczniowie mieli możliwość poznać to wspaniałe miejsce, w którym pisarz napisał najwięcej swoich książek. Następnie  uczniowie odwiedzili cmentarz I wojny światowej w Bojmiu, a na cmentarzu w Oleksinie wspomniano o Januarym Suchodolskim, żołnierzach z 1939r., powstańcach styczniowych. Zapalono symboliczny znicz na grobie sierżanta Edmunda Standary.
Wycieczkę zorganizowała Barbara Todorska przy współpracy Edyty Wilkiewicz-Rząsy i Artura Orzełowskiego.