Zebrania z rodzicami.

Zebrania dla rodziców z wychowawcami klas oraz konsultacje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów odbędą się według następującego harmonogramu:

  • 16. 11. 2023 r.  (czwartek) dla rodziców klas O – III godzina 16.30:

oddział O – budynek b

klasa Ia  – budynek a

klasa Ib – budynek a

klasa Ic – budynek a

klasa IIa – budynek b

klasa IIb – budynek b

klasa IIc – budynek b

klasa IIIa – budynek a

klasa IIIb – budynek a

klasa IIIc – budynek a

  • 16. 11. 2023 r.  (czwartek) dla rodziców klas IV – VIII godzina 17.30 (budynek b).