Projekt Edukacyjno – Społeczny “Każdy inny – wszyscy równi”.

Nasza szkoła w tym roku szkolnym przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego pt.” Każdy inny – wszyscy równi”. Ma on na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii oraz tolerancji, a także likwidowanie uprzedzeń wobec osób ze SPE. W trakcie realizacji projektu nasi uczniowie uczestniczyć będą w różnego rodzaju inicjatywach, akcjach i zajęciach warsztatowych, czego efektem będzie wykształcenie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka.