Wyjście integracyjne klasy VIII.

14 września ( w czwartek) klasa VIII wraz z wychowawcą p. Adamem Jaworskim i p. Barbarą Todorską wybrała się na zajęcia integracyjne na Plac Danielaków w Kotuniu.

Podczas wspólnego relaksu uczniowie  dowiedzieli się o historii tego miejsca, które pełni obecnie plac zabaw.

Ten minipark w Kotuniu ma ciekawą historię, którą poznali  na początku zajęć ósmoklasiści. W tym miejscu bowiem, w XIX wieku stał kryty gontem dworek powstańca styczniowego Kazimierza Kleina, potem mieszkały zakonnice, następnie w budynku mieściło się publiczne przedszkole.

Poniżej udostępniamy zdjęcia historyczne związane z tym ważnym dla Kotunia miejscem, dzięki współpracy z p. Zbigniewem Todorskim.

Celem wyjścia było kształtowanie poczucia tożsamości w grupie rówieśniczej, integracja zespołu klasowego, tworzenie właściwych relacji rówieśniczych oraz budowanie atmosfery życzliwości, wzajemnej akceptacji, współpracy i zrozumienia. Wdrażano uczniów do kultury bycia i bezpiecznego zachowania poprzez zabawy integracyjne, pozytywną narrację relacji społecznych.

Wyjście integracyjne na długo zapadnie w pamięci uczniom klasy VIII a oraz opiekunom.