Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej: Młodzież Zapobiega Pożarom.

14 marca 2023 r. w budynku Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach odbył się finał eliminacji powiatowych 45 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Organizatorami eliminacji byli: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Siedlcach, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach oraz Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Wśród uczestników eliminacji znaleźli się również uczniowie naszej szkoły, którzy przeszli etap szkolny oraz gminny  Jan Niedziałek uczeń klasy III a oraz Piotr Duk uczeń klasy VII a.
Serdecznie gratulujemy uczniom uczestnictwa w eliminacjach na szczeblu powiatowym oraz życzymy sukcesów w kolejnych edycjach.