IX Ogólnopolski Konkurs Literacki “Wiersz o Babci i Dziadku”.

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IX Ogólnopolskim Konkursie Literackim “Wiersz o Babci i Dziadku” zorganizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Wysłano 7 prac wykonanych pod kierunkiem nauczycieli: p. Małgorzaty Ochnio, p. Agnieszki Skolimowskiej, p. Joanny Pawłowskiej oraz p. Jolanty Marciniak. Uczennica klasy IIa Basia Czarnocińska oraz uczeń klasy IIIb Adrian Woźny zdobyli nagrody specjalne. Serdecznie gratulujemy laureatom oraz ich rodzicom.