Ślubowanie klas pierwszych.

W dniu 12 października 2022 roku w Szkole Podstawowej w Kotuniu odbyło się Ślubowanie Pierwszoklasistów. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli uroczystą przysięgę uczniowską, w której ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę oraz swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Pierwszoklasistom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w nauce.