Odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów

Zapraszamy po odbiór zaświadczeń z wynikami egzaminów ósmoklasisty do sekretariatu szkoły przy ul. Polnej 6c w dniu

8 lipca 2022 r. w godz. 10.30 – 12.00

Uprawnionymi do odbioru zaświadczeń są uczniowie, rodzice uczniów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie.