Spotkanie uczniów z policjantem.

W dniach 6 i 7 czerwca uczniowie klas IV, V i VII uczestniczyli w spotkaniach ze st. sierż. Krzysztofem Szczygielskim z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i Patologii – Policjantem z Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach.
St. sierż. Krzysztof Szczygielski przeprowadził z uczniami pogadanki dotyczące hejtu oraz cyberprzemocy. Uświadomił uczniom niebezpieczeństwa jakie mogą spotkać młodych ludzi w Internceie oraz jak ich unikać, zapewniając sobie bezpieczeństwo. Uczniowie zostali zapoznani ze swoimi prawami jak również z konsekwencjami wynikającymi niewłaściwego korzystania z Internetu. Poinformował uczniów, czym jest odpowiedzialność karna nieletnich oraz jakie mogą być konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi.